Altres drogues

De drogues, n’hi ha moltes i ben diferents.
N’hem posat algunes a la web, però en podíem haver posat d’altres, com ara:

 

Ketamina

És un anestèsic que s’utilitza amb persones i amb animals. És depressora i té un marge de seguretat ben baix! És molt fàcil passar-se de la dosi segura i quedar-se ben tirat o tirada. Si se’n pren, ha de ser en ratlles molt petites, espaiar-ne els consums –té una tolerància força alta– i en un entorn molt segur (pel que fa a l’espai i a les persones amb qui se’n pren).

GHB

Anomenat de manera incorrecta èxtasi líquid, també té efectes depressors. És especialment perillós quan es barreja amb alcohol (pot produir fàcilment una pèrdua de coneixement).

2CB

També anomenat nexus. Es tracta d’una droga –normalment en pastilles– amb efectes entre les drogues estimulants i les al·lucinògenes. És potent, així que, si se’n vol prendre, es recomana no tenir cap trastorn mental i que sigui en dosis força moderades i espaiant força els consums.

Legal high

També anomenades RC (research chemicals o  productes químics de recerca) i conegudes com a “noves drogues” o “drogues emergents”, agrupen tot un conjunt de substàncies noves, algunes de les quals –tot i no ser il·legals– no estan exemptes de riscos. Si se n’ha de consumir, es recomana informar-se bé de la substància en qüestió abans i no creure’s gaire la publicitat que se’n pot fer (de vegades es venen legalment des d’altres països).

I moltes altres…

A les webs d’Energy Control (http://energycontrol.org) o de Som.nit (http://www.somnit.org), hi podrem trobar més informació.