Se li donen molt bé les llengües i entén gent que en parla de diferents.
Llàstima que quan més ganes té ell de fer-se entendre…