Què és una bombeta quan parlem d’MDMA?

Hem parlat diverses vegades de la presentació de l’MDMA i de com això condiciona la forma de prendre’n: podeu veure els post sobre la història i les “diferències” de pols i pastilles aquí i aquí. Si es tracta de pastilles, també us donem alguna idea de dosificació aquí.

Però quan l’MDMA és en pols, o en cristalls, com es dosifica?

Hi han diferents pràctiques: una de les més esteses, i alhora desaconsellada, és la de mullar-se o llepar-se una mica el dit per a posar-lo directament sobre els cristalls i després passar-ho directament a la llengua. El principal inconvenient aquí és, tot i que la via és oral i sembla senzilla de controlar, la gran dificultat de calcular la dosi; és totalment aleatoria! Unes vegades més, unes altres menys, i sovint es repeteix més vegades del necessari. Això augmenta molt les possibilitats de sobredosi.

 

 

Una altra manera és diluir una quantitat determinada d’MDMA en una beguda. La dosificació aquí també es complica, i té poc sentit a més si es dilueix en una beguda alcohòlica, ja que els efectes poden distorsionar-se. Com us hem comentat moltes vegades, l’èxtasi millor no barrejar-lo amb alcohol.

Si has decidit prendre MDMA, planteja’t fer-ho en “bombetes”. Es tracta de preparar la dosi que se’n prendrà i embolicar-la en paper, habitualment de fumar (i no és casualitat tampoc). Es pot preparar abans així que evita haver de fer servir diferent parafernalia o exposar-se al prendre’n, i permet saber quant se n’està prenent i decidir les vegades que se’n prendrà.

 

 

Si es pren així, generalment, comença a fer efecte a partir de 20 i 45 min. de la presa, i pot durar entre 4 i 6 hores. El paper de fumar (també dependrà en petita mesura del tipus de paper de fumar) funciona com a càpsula i fa que la substància es vagi alliberant de forma prolongada.

Tot i això, aquesta manera no es efectiva per se. Si es pren amb alcohol, el paper no funciona de la mateixa manera i la substància s’allibera com si s’hagués pres el cristall directament. Passa quelcom molt similar si es fa servir com a alternativa paper d’WC.

 

 

Si us interessa una mica més d’informació del tema de les bombetes podeu consultar aquest post.