Altres

Altres drogues

De drogues, n’hi ha moltes i ben diferents.
N’hem posat algunes a la web, però en podíem haver posat d’altres, com ara:

click over here Ketamina

És un anestèsic que s’utilitza amb persones i amb animals. És depressora i té un marge de seguretat ben baix! És molt fàcil passar-se de la dosi segura i quedar-se ben tirat o tirada. Si se’n pren, ha de ser en ratlles molt petites, espaiar-ne els consums –té una tolerància força alta– i en un entorn molt segur (pel que fa a l’espai i a les persones amb qui se’n pren).

https://tahoebiltmore.com/buy-viagraonline-support.com/ generic viagra GHB

Anomenat de manera incorrecta èxtasi líquid, també té efectes depressors. És especialment perillós quan es barreja amb alcohol (pot produir fàcilment una pèrdua de coneixement).

http://royalnavalmuseum.org/ treatment for erectile dysfunction 2CB

També anomenat nexus. Es tracta d’una droga –normalment en pastilles– amb efectes entre les drogues estimulants i les al·lucinògenes. És potent, així que, si se’n vol prendre, es recomana no tenir cap trastorn mental i que sigui en dosis força moderades i espaiant força els consums.

Legal high

També anomenades RC (research chemicals o  productes químics de recerca) i conegudes com a “noves drogues” o “drogues emergents”, agrupen tot un conjunt de substàncies noves, algunes de les quals –tot i no ser il·legals– no estan exemptes de riscos. Si se n’ha de consumir, es recomana informar-se bé de la substància en qüestió abans i no creure’s gaire la publicitat que se’n pot fer (de vegades es venen legalment des d’altres països).

I moltes altres…

A les webs d’Energy Control (http://energycontrol.org) o de Som.nit (http://www.somnit.org), hi podrem trobar més informació.